Hacıbektaş Culture Center

ANA İLKELER:

Olabildiğince çok insana hizmet edebilme.

Olabildiğince sağlıklı, konforlu, ekonomik ve kolay kullanıma sahip olabilme.

Arazi potansiyellerini olabildiğince tam kullanabilme.

İklimsel verilere uygun tasarım

Konunun ruhuna (mistik, anıtsal, törensel) uygun tasarım.

 

TASARIM KARARLARI:

1.       Karar: Bütüncül tek yapı

Arsanın büyüklüğü, hedeflenen kullanıcı sayısı ve iklimsel veriler göz önünde bulundurulduğunda yukarıda belirtilen ana ilkelere uygun bir projenin ortaya çıkabilmesi için tasarımın bütüncül ve bir yapı halinde tasarlanmasının daha uygun olacağına karar verildi.

Bilimsel getiriler: Projedeki yaşam çok daha konforlu, sağlıklı, ekonomik ve kolay gerçekleşecektir.

Sanatsal getiriler: Ölçeğin büyüyebilmesi sağlanmıştır. Böylelikle ziyaretçiler üzerindeki ruhani hisleri çoğaltabilme imkânı elde edilmiştir.

 

2.       Karar: Arazideki 4mt lik kot farkının iki zemin kat planı olarak değerlendirilmesi

Arazideki 4mt lik kot farkı yapıda iki zemin kat oluşturularak kullanılmıştır.

Alt Zemin Kat etkinliklerin çoğunun gerçekleştiği, iletişimin, muhabbetin, sohbetin olabildiğince mekânlar ile teşvik edildiği kattır. Bu katta ziyaretçilerin tasarlanan mekânların yardımıyla olabildiğince “sosyalleşmeleri sağlanmıştır”.

Üst Zemin Kat ise Alt Zemin Katın hazırlığı niteliğindedir. Bu katta ağırlıklı olarak “eğitim hizmetleri” verilmektedir. Eğitim hizmetlerine ilave olarak uzak mesafeden gelen ziyaretçilerin yapıya kabul edilmeleri, konaklama katına çıkarılmaları ve ardından yapının sosyal hayatına dâhil olabilmeleri sağlanmıştır.

Bilimsel getiriler: Arazideki eğim tasarıma katılmıştır. Program öğelerinin doğası gereği gerekli olan farklı girişler oluşturma ihtiyacı karşılanmıştır. Program öğelerinin doğası gereği yapmaları gereken kümeleşmelerin gerçekleşebilmesinin imkânı sağlanmıştır.

Sanatsal getiriler: Konunun ruhuna uygun olarak mekânlar gruplanmıştır. Tıpkı bir söz söylemeden araştırma yapmak ve öğrenmenin gerektiği gibi ana mekâna gelmeden hazırlanmak gerektiği mimari kurgu kullanılarak aktarılmak hedeflenmiştir.

 

3.       Karar: Programın düşey (katlar arasındaki) dağılımı

Yardımcı Fikrin ortaya çıkışı

İmar verileri ile proje alanın sahip olduğu yerel dokuya uygun olarak zeminin üstünde bir adet kat yükselebilme hakkı tanınmıştır. Bu kat hakkı da üst zemin katından bağımsız giriş oluşturacak şekilde konaklama programı için kullanılmıştır.

Alt zemin katının altında tüm teknik ve destekleyici hizmetlerin yer aldığı bir adet bodrum katı oluşturulmuştur. Bu bodrum katının merkezinde ve Meydanın altında Çok Amaçlı Konferans Salonu konumlandırılmıştır.

Bilimsel getiriler: Program öğelerinin sahip olmaları gereken yakınlaşmalar, uzaklaşmalar ve kümeleşmeler farklı katlar oluşturularak sağlanmıştır. Her bir program öğesinin sahip olması gereken girişler ve girişler arasındaki ilişkiler (yakınlaşmalar, uzaklaşmalar, komşuluklar v.b.) kurulmuştur.

Sanatsal getiriler: Program öğelerinin düşeydeki konumlanması ile hayatımızdaki Tevazu’u çağrıştıracak şekilde ziyaretçiler adım adım inerek yapıyı kullanacaklardır. Sırasıyla ilk adım Konaklama dır. Bir sonraki adım Eğitim ve son adım Sosyalleşme olacaktır.

 

4.       Karar: Programın yatay dağılımı: Meydan, Dış ve İç Avluların ortaya çıkışı

Ana Fikrin Ortaya Çıkışı

Tüm program öğeleri arasında en değerli konumda bulunan Meydan tüm kurgunun merkezinde konumlandırılmıştır. Tüm diğer program öğeleri meydanın etrafında ve birbirleri ile gerektiğinde yakınlaşarak, gerektiğinde de birbirinden uzaklaşarak dengeli ve konunun ruhuna uygun bir biçimde konumlandırılmışlardır.

Program öğelerinin Meydanın etrafında bir araya gelişlerini düzenlemek amacıyla tasarımda Dış ve İç Avlular kullanılmıştır.

Bilimsel getiriler: Program öğeleri arasındaki ilişkiler düzenlenmiştir. Açık, Yarı açık ve Kapalı mekânlar arasındaki geçiş hiyerarşi kurulabilmiştir.

Sanatsal getiriler: Dış ve İç Avluların tasarımda kullanılması ile konunun gerektirdiği tarihi bağlar güçlendirilmiştir. İç - Dış Avluların birbirlerine akıtılması ve bu akışın üst ölçekte ele alınması ile kent ile bağ kurulabilmesinin imkânı elde edilmiştir. Kent ile kurulan bağ sayesinde yapı çok daha önemli Üst Anlam (Ana Fikir) kazanabilmiştir.

Bu Üst Anlam, yapının, insanların Fani Dünya’dan Ebedi Dünya’ya olan Hayat yolculuklarında anlamlı / aydınlatıcı bir Durak olabilmesi olarak ele alınmıştır. Daha ayrıntılı bir ifade ile, ziyaretçilerin yapıyı Kent’ten (Fani Dünya’dan) Yeşil Vadi’ye (Ebedi Dünya’ya) giden İnce Kızıl Patika (Hayatları) izinden ilerlerken hayatın anlamını anlayabilecekleri bir Durak olarak kullanabilmeleri hedeflenmiştir.

 

MEKÂNLAR VE AÇIKLAMALARI

GİRİŞ MEKÂNLARI

Geçici Otomobil ve Otobüs Park Yeri:

Avlunun girişinde yer almaktadır. 2 Otomobil veya 1 Otobüs park edebilecektir. Otobüs Parkı imkânı sayesinde geniş kitleler kolaylıkla ve güvenli bir biçimde proje alanını ziyaret edebileceklerdir. Acil durumlarda bu park yeri ambulans ve itfaiye araçları için de kullanılabilecektir.

Kapalı Garaj:

Bodrum katında (-8.00) yer almaktadır. Otomobil ile gelenler kapalı otoparktan Dış Avluya çıkış merdiveni ile çıkabileceklerdir. Garaj Dış Avluya çıkış merdiveni etrafında oluşturulan galeri boşluğu ile doğal ışık ve hava alabilecektir. Tüm servis araçları (Cenaze Evi, Teknik Merkez, Aşevi Mutfağı, Kurban Kesim yeri) bu garajdan kendilerine özel olarak tasarlanmış noktalardan hizmet verebileceklerdir. Otomobil Giriş ve Çıkışları ayrı rampalar ile sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle zaman kaybı, kaza riski v.b. olumsuzluklar yaşanmayacaktır. Garaj sayesinde zemin üstünde otomobil ve servis araçları kalmayacağı için zemin sadece yayalar için bırakılabilmiştir ve olabildiğince geniş yeşil alanlar elde edilebilmiştir.            

Giriş Arkadı:

Avlunun girişinde yer almaktadır ve girişi tanımlayacaktır. Geçici Otomobil ve Otobüs Park Yerini gölgeleyecektir. Revaklar ile uyumlu olarak tasarlanmışlardır.

HAZIRLIK VE GELİŞME MEKÂNLARI

Dış Avlu:

Arsanın Kuzeyinde ve yapının ana zemin katı olan Alt Zemin Katı (-4.00) ile doğrudan ilişkili ve yapıyı besleyecek bir biçimde tasarlanmıştır. Avlu oturma imkânına sahip revaklar ile çevrelenmiş olarak tasarlanmıştır. Revakların altındaki oturmalar çeşitli sohbet gruplarının oluşmasına imkân verebilecektir. Avlu ile yapı arasında ince ve sığ su yüzeyi tasarlanmıştır. Dış Avludan Meydana, İç Avluya, Aşevine ve Cenaze Avlusuna girilebilecektir. Dış Avlu kuzeye konumlandırılması ile yaz dönemlerinde serin kalabilecektir böylelikle kullanımı konforu arttırılmıştır.

Su Yüzeyi:

Dış Avlu ile yapı arasında ve Aşevi Açık Terasını çevreleyecek biçimde ince ve sığ su yüzeyi yer almaktadır. Bu su yüzeyi sayesinde yapı zemine yansıyabilecektir ve anıtsal ifadesi güçlenecektir. Su yüzeyi avludaki yaşamın daha kaliteli geçmesine katkı sağlayacaktır. Yapının Dış Avludan girişleri su yüzeyini geçen köprüler ile gerçekleşmektedir. Böylelikle farklı bir yere girildiği hissi güçlendirilmiş olacaktır. Meydan giriş kapısının iki yanında su yüzeyi ile bağlantılı çeşmeler tasarlanmıştır.

Hayat Ağacı:

Dış Avlunun girişinde olabildiğince geniş alanı gölgeleyecek şekilde konumlandırılmıştır. Bodrum kattaki otopark Hayat Ağacının köklerinin rahatlıkla gelişebilmesine imkân tanıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Özellikle Su Yüzeyi ile birlikte Dış Avluya hayat verecektir.

İç Avlu:

Olumsuz hava koşullarında yapının tüm işlevleri bu avludan çalışabilecektir. Meydan ve Aşevi İç Avlu ile doğrudan ilişkili bir biçimde tasarlanmışlardır.  Küçük Meydan, Dede Odası, Yönetim ve Cenaze Avlusu sırasıyla hiyerarşik olarak ilişkisi azalacak biçimde İç Avluya bağlanmışlardır. Böylelikle işlevlerin ilişkisel konforu yüksek tutulmuştur. İç Avlunun galeri boşluklu olarak tasarlanması ile ferah, yüksek ve açık alan hissi verecektir. Galeri boşlukları hem (+) kotlarda hem de (-) kotlarda yapılarak görsel algı güçlendirilmiştir ve bodrum kat dâhil tüm katlarda doğal ışığın ve havanın girmesi sağlanmıştır. Tüm ana düşey dolaşım araçları (merdiven, rampa ve asansör) bu alandan yapının diğer katlarına hizmet vermektedirler. Bu araçların burada yer alması ile görsel algı güçlü bir biçimde sağlanarak kullanıcıların konforu arttırılmış olacaktır. Islak hacimler çekirdek şeklinde ve bu avludan tüm işlevlere hizmet verebilecek şekilde tasarlanmışlardır.

Açık ve Kapalı Avlu Duvarları / “Yazı Duvarları”:

İç ve Dış Avlu mekânlarının çeperlerinde mekânların mistik etkisini arttırmak, dış dünya ile kontrollü bir kopuş yaşatmak için geniş yüzeyli duvarlar tasarlanmıştır. Bu duvarlarda çeşitli boşluklar oluşturarak ortamın mistik hissi arttırılmıştır. Dış ve İç Avlu duvarlarında, farklı işlevlerin girişlerinde (Aşevi, Meydan, Cenaze Avlusu, Eğitim v.b.) işlev konusu ile ilgili Hacı Bektaşi Veli’nin sözleri yazılacaktır. Bu yazılar insan göz seviyesinde yer alacaklardır. Yazıların varlığı mekâna ruhani ve mistik bir atmosferin oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Meydan Dış Avlu Kapısı / Taç Kapı:

Tarihi Taç Kapı formundan esinlenerek tasarlanmıştır. Meydana Dış Avludan giriş bu Taç Kapıdan gerçekleşecektir. Bu kapı ısı kaybını azaltacak şekilde rüzgârlıklı tasarlanmıştır. Taç Kapıdan girişte dış mekânda kalacak şekilde ayakkabıların konulabileceği raflar tasarlanmıştır. Bu raflar estetik biçimde ve görsel olarak ön planda olmayacak şekilde tasarlanmışlardır. Taç Kapının Dış Avluya bakan dış yüzeyinin iki tarafında yer alacak şekilde çeşmeler tasarlanmıştır. Bu çeşmeler avludaki su yüzeyi ile görsel bütünlük içinde tasarlanmışlardır. Bu çeşmeler bir yandan anıtsal bir atmosfer oluştururken aynı zamanda işlevsel olarak da kullanılabileceklerdir. Taç Kapının iki yan yüzeyinde Meydan’a girişin önemini vurgulayacak şekilde anıtsallık ve törensellik hislerini güçlendirecek lineer, düşey pencereler ritmik olarak tasarlanmışlardır.

ANA MEKÂNLAR

Meydan:

Alt Zemin katında yer almaktadır. Program öğelerinin en değerlisi olması sebebiyle yapının merkezinde / kalbinde konumlandırılmıştır. Tüm diğer işlevler onu sarmalayıp korumaktadır. Meydan yapının en anıtsal bölümünü oluşturmaktadır. Kübik formunun oluşturan her bir duvarında birer anıtsal kapı yer almaktadır. Anıtsallık hissi bu dört kapının etraflarındaki düşey pencereler ile vurgulanmıştır. Meydanın tavanı gök kubbeden esinlenerek iç içe yükselerek dönen kare geometriler kullanılarak tasarlanmıştır. Bu karelerin aralarından ve orta kareden iç mekâna doğal ışık süzülerek iç mekâna alınacaktır. Bu doğal ışık kaynakları hem iç mekânı yeteri kadar aydınlatabilecektir hem de ortama mistik atmosfer katacaktır. Dış Avludan girilen Taç Kapıyı karşılayacak şekilde sırtı geniş duvar yüzeyli olacak şekilde Dede Mekânı tasarlanmıştır. Meydan’a uygun hava koşullarında doğrudan Dış Avludan (rüzgârlıklı) girilebilecektir. Olumsuz hava koşullarında İç Avludan çalışacaktır. Meydanın hem İç Avlu, hem de Dış Avlu girişlerinde ayakkabıların bırakılabileceği konforlu raflar tasarlanmıştır.

Küçük Meydan:

Alt Zemin katta Dede Odası ve Meydan ile komşuluk oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Uygun hava koşullarında dışarıya açılabilecek şekilde kendine ait bir bahçesi yer almaktadır.

Dede Odası:

Yönetim, Küçük Meydan ve Meydan ile yakın komşuluk oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.

Çok Amaçlı Konferans Salonu:

Konferans, Seminer, Panel, Dinleti, Tiyatro, Konser v.b. etkinliklere hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Toplam kapasitesi 580 kişi dir. Tam donanımlı bir sahne, sahne arkası ve hazırlık mekânlarına sahiptir. Sunuş ve/veya performansı gerçekleştirecekler için bağımsız bir girişi vardır. Sahne dekorları için bağımsız servis girişine sahiptir. Sahne ve Salon ile ilgili Işık, ses, projeksiyon kontrollerine ilave olarak simültane tercüme hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli mekanlar tasarlanmıştır. Performansı gerçekleştirenlerin fuayeye gelebilmeleri ve izleyiciler ile sohbet edebilmeleri için gerekli dolaşım mekânları tasarlanmıştır. Doğal ışık ve hava alabilen, uygun hava koşullarında bahçeye açılabilen fuayeye sahiptir. Fuaye ayrıca mutfaktan servis alabilme imkânına sahiptir. Fuayenin düşey ulaşım araçlarının çevresindeki çatı döşemesinde oluşturulan galeri boşlukları ile fuayenin İç Avludan algılanabilmesi sağlanmıştır. Galeri boşluklarından gelecek gün ışığı ile aydınlanabilecek fuayenin zemininde iç mekân yeşil alanlar tasarlanmıştır. Fuaye alanına kapalı otoparktan erişim sağlanmıştır. Engellilerin ve yaşlıların etkinliklere kolaylıkla katılabilmeleri için Kapalı Avludan fuaye alanına inen rampa tasarlanmıştır.

Kütüphane:

Üst Zemin katında, Dersliklere ve genel olarak Eğitim ile ilgili tüm program öğeleri ile yakınlık kuracak şekilde konumlandırılmıştır. Bu yakınlık ilişkileri gözetilerek yapının en sakin bölümünde yer alacak şekilde tasarlanmıştır. Okuma bölümünden dışarıya manzaraya bakılabilmesi ve içeriye doğal ışık ve hava alınabilmesi için bütünüyle açılabilen geniş camekanlı yüzey tasarlanmıştır. Yeterli miktarda kitap rafları, banko ve ofis mekânı tasarlanmıştır.

Derslikler:

Üst Zemin kat planında, giriş holüne yakın ve eğitim ile ilgili diğer tüm program öğeleri ile uygun ilişkilendirilerek konumlandırılmıştır. 

Kitap Satış:

Üst Zemin kat planında giriş holleri (alt ve üst zemin katlarındaki) ile Kafe / Çay Evi ile yakın ilişkili bir biçimde konumlandırılmıştır. 

Kafe / Çay Evi:

Eğitim katındaki tüm işlevlere kolaylıkla hizmet edebilecektir. Sohbet - muhabbet ortamlarının gelişebilmesine güçlü imkânlar tanıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Salon bölümü geniş camekân yüzey ile manzaraya açılabilmektedir. Bu camekân yüzey uygun hava koşullarında bütünüyle açılabilme imkânına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle neredeyse bir dış mekân atmosferine bürünebilecektir.

Hakka Yürüme:

Hakka yürüme mekânı sahip olması gereken tüm özellikleri taşıyarak ve aynı zamanda diğer işlevleri rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bilindiği üzere hakka yürüme mekânlarında iki temel dolaşım çok dikkatlice tasarlanması gerekmektedir. Bunlardan birincisi cemaatin dolaşımı, diğeri ise cenaze sahiplerinin dolaşımıdır. Önerilen tasarımda cenaze, kapalı otoparktan cenaze aracı için tasarlanan özel girişten morg bölümüne alınabilecektir. Burada yıkama işlemi yapıldıktan sonra cenaze tekrar morga kaldırılabilecektir. Bu işlevlerin tamamı bodrum katta yer almaktadır. Tüm bu dolaşımda diğer kullanıcılar cenazenin varlığından haberleri dahi olmayacak şekilde dolaşım kurgulanmıştır. Tören saati geldiğinde cenaze asansör ile Alt Zemin kattaki Cenaze Avlusuna çıkarılacaktır. Törenin ardından yine cenaze, cenaze aracı ile mezarlığa götürülebilecektir. Cenaze cemaati günlük hayatı hiç etkilemeden yapıya dâhil olup yapıdan ayrılabilecektir. Eğer cemaat cenaze avlusuna sığmaz ise Dış Avlu da cenaze avlusu olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu durumda Dış Avluda sökülüp takılabilir cenaze taşı kurulacaktır ve tören Dış Avluda yapılacaktır. Eğer istenirse cenaze töreni konferans salonunda da yapılabilecektir. Bunun kolaylıkla gerçekleşebilmesi için morg giriş - çıkışı ile sahne dekor girişi yakın olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu giriş kullanılarak istenirse tören konferans salonunda da gerçekleşebilecektir.

Aşevi / Yemekhane:

Aşevi Dış ve İç Avludan kolaylıkla erişilebilir yakınlıkta fakat günlük hayatı da rahatsız etmeden yapının doğusunda ve Alt Zemin katta yer alacak şekilde tasarlanmıştır. Aşevi yemek salonuna açık teras eklenerek uygun hava koşullarında salonun bahçeye açılabilmesinin imkânı oluşturulmuştur. Dış Avludaki su yüzeyi bu terasın etrafına kadar uzatılarak insanlara su kenarında yemek yiyebilme imkânı tanınarak hayat konforları arttırılmıştır. Yemek Salonu ve Açık Terası duvarlar ve ağaçlar ile korunaklı hale getirilmiştir. Aşevi mutfağı Yemek Salonu’nun altında ve tam donanımlı olarak tasarlanmıştır. Mutfaktan Yemek Salonuna yemek servisi servis çekirdeği ile konforlu olarak sağlanabilecektir. Mutfağın bodrum katta çözülmesi ile Alt Zemin katın daha konforlu olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda mutfak da tam donanımlı halde çözülebilmiştir.

Konaklama:

Konaklama işlevi yapının en sakin ve mahrem bölümü olan birinci katta çözülmüştür. Üst zemin katındaki giriş, Eğitim işlevi ile birlikte konaklamanın da girişi olarak kullanılacaktır. Giriş holündeki danışma bankosu aynı zamanda konaklamanın resepsiyonu olmaktadır. Giriş holü ve Kafe & Çay Evi Konaklamanın Lobisini oluşturmaktadır. Benzer işlevlerin birlikte ve ortak çözülmesi işletme kolaylığı ve ekonomi sağlayacaktır. Bunlara ilave olarak insanların kaynaşmasını sağlayacaktır ve muhabbeti arttıracaktır. Lobi’den konaklama odalarına merdiven ve asansör ile çıkılmaktadır. Konaklama mekânları mütevazı otel odaları halinde tasarlanmıştır. Toplamda 26 adet konaklama odası tasarlanmıştır. Konaklama odaları esnek kullanımlı olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Eğer istenirse her bir odaya iki tek kişilik yatak veya bir adet ikiz yatak veya iki ranzalı yatak yerleştirilebilecektir. Eğer istenirse iki oda birleştirilip büyük bir aile odasına da dönüştürülebilecektir. Böylelikle konaklama hizmeti olabilecek tüm versiyonları karşılayabilecek esnekliğe sahip olabilmiştir. Konaklama odalarının banyosu da kalabalık oda kullanımı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Banyolarda klozetler ve duşlar kabinler içine alınarak bağımsız olarak kullanılabilme imkânı sağlanmıştır. Böylelikle özellikle 4 kişinin ranzalı sistemde konaklaması durumunda banyonun kullanım konforu arttırılmıştır.

Yönetim:

Yapıyı genel olarak ziyaretçilerin olabildiğince bağımsız olarak kullanabilmeleri amaçlanmıştır. Bunun için yönetim mekânları göz önünde olmadan fakat kolaylıkla erişilebilecek bir biçimde Alt Zemin katında Küçük meydan ile Büyük Meydanın arasındaki koridorun sonunda konumlandırıldılar. Yeni gelen ziyaretçilere rehberlik edebilmek için İç Meydanda ve Üst Zemin giriş holünde kolay erişilebilir danışma bankoları tasarlanmıştır. Danışma bankoları aynı zamanda vestiyer olarak da kullanılabileceklerdir. Böylelikle ziyaretçiler konforlu bir biçimde yapıyı kullanabileceklerdir.

DESTEKLEYİCİ MEKÂNLAR

Kurban Kesim Yeri:

Bodrum Katında (-8.00) yer almaktadır. Doğrudan toprağa temas eden bölümleri yer almaktadır. Doğal ışık ve hava alabilmektedir. Aşevi mutfağı ile ilişkili olarak tasarlanmıştır. Aynı anda en az 2 adet kurban kesilebilecektir. Kurbanlar hiçbir biçimde görünmeden kapalı garajdan kesim yerine getirileceklerdir. Kapalı garaj içinde (kesim yerine yakın) kurbanların taşınacağı araç için özel park yeri tasarlanmıştır.

Aşevi Mutfağı:

Bodrum Katında (-8.00) yer almaktadır. Kapalı garajdan bağımsız servisi girişi olan, kurban kesim yeri ile ilişkili, personel hazırlık mekânları olan, yeterli sayıda depoları ve yemek hazırlık tezgâhları olan tam donanımlı bir mutfak tasarlanmıştır. Bu mutfaktan Aşevine, Kafe - Çay Evi Servis Mutfağına ve Konaklamaya hizmet edebilecek şekilde servis çekirdeği tasarlanmıştır.

Islak Hacimler:

Yapının tüm dolaşım sistemlerinin kesiştiği Üst Zemin giriş holü ve İç Meydan’dan kolay erişilebilir bir biçimde fakat gereksiz yere ön planda ve algılanabilir olmadan, yeterli miktarda ve katlar arasında tesisat bütünlüğü oluşturacak biçimde konumlandırılmışlardır. Islak hacim holü oluşturularak kadın ve erkek tuvaletlerinin mahremiyetleri sağlanmıştır. Islak hacimler kadın tuvaleti, erkek tuvaleti, engelli tuvaleti, bebek odası ve temizlik odasını içerecek biçimde eksiksiz bir set halinde tasarlanmıştır.

Teknik Merkez:

Kapalı garajdan servis araçlarının kolaylıkla erişebileceği girişe sahip olacak şekilde bodrum katının güney batı bölümünde tasarlanmıştır.

DOLAŞIM MEKÂNLARI

Rampa:

Bodrum kattaki Fuaye, Alt Zemin Kattaki İç Avlu ve Üst Zemin Kattaki Eğitim + Konaklama giriş holü rampa ile bağlanmıştır. Böylelikle tüm yapıda kalıcı engelliler, geçici engelliler ve yaşlılar hiçbir engel ile karşılaşmadan dolaşabileceklerdir. Rampalı dolaşımın sağlanması ile dezavantajlı ziyaretçilerin yanında engelsiz ziyaretçilerin yapıdaki dolaşımları da konforlu hale gelecektir. Mekânlar arasındaki görsel bağları güçlendirmek için rampaların etrafında galeri boşlukları tasarlanmıştır. Bu galeri boşluklarından iç mekân sürekliliği güçlendirilmiştir.

Merdivenler:

Tıpkı rampalar gibi yapının tüm katlarını ve program öğelerini İç Avludaki Ana Merdiven bağlamaktadır. Ana Merdivenin etrafında da katlar arasında görsel algıyı üçlendirecek galeri boşlukları tasarlanmıştır. Yapıdaki tüm servis mutfakları bodrum katta yer alan Aşevi Mutfağına servis merdiveni ile bağlanmıştır. Böylelikle bir adet tam donanımlı mutfak ile tüm servis mutfakları beslenebilmektedir.

Asansörler:

Yapıda biri ana kullanım için, iki tane de servis amaçlı olmak üzere toplamda üç adet asansör bulunmaktadır. Genel kullanımlı asansör rampaların ve ana merdivenin destekleyicisi olarak kullanılacaktır. Özellikle konaklama katının erişiminde yoğun olarak kullanılacaktır. Servis asansörlerinden bir tanesi mutfaklar arasında çalışacaktır. Diğeri ise morg ile cenaze avlusunda çalışacaktır. 


Location: Hacıbektaş, Turkey

Year: May 2016 – May 2017

Project Type: Culture Center

Functions: Multifunctional Hall, Conferance, Foyer, Exhibition, Education Units (Classrooms), Library, Administrative Offices, Bookstore, Gift Shop, Cafeteria, Lodging Units

Project Population: 2000 people

Architectural Design Area: 5.500m2

Landscape Architectural Design Area: 2.000m2

Plot Area: 5.300m2

Total Floor Area: 5.500m2

Approximate Construction Budget: $2M

Realization:

Services Provided: Concept Design Services, Schematic Design Services