International Moon Base (For Project Report click on the text)

Yerleşim Yeri Seçimi


Tasarım sürecinin ilk adımı olarak; Ay yüzeyi, yerleşim yeri tespiti açısından analiz edildi. Analizin sonucunda aşağıdaki verilere ulaşıldı. Söz konusu verilerin ışığında da Ay Üssü’nün yerleşim yeri tespit edildi.
Yapı Tasarımı Kararları


Tasarım sürecinin ikinci adımı olarak; Ay yüzeyi, yaşam hacmi (yapı) üretme açısından analiz edildi. Analizin sonucunda aşağıdaki verilere ulaşıldı. Söz konusu verilerin ışığında aşağıdaki yapı tasarım kararları alındı.
Peyzaj Tasarım Kararları


Tasarım sürecinin üçüncü adımında, oksijen kaynağı oluşturmak, gıda sağlamak ve psikolojik olumlu etkiler oluşturmak üzere Ay Üssü yapılarında yeşil alanlar üretme potansiyelleri gözden geçirildi ve aşağıdaki peyzaj tasarım kararları alındı.
Tefrişler, Kıyafetler ve Diğer Gündelik Eşyalar ile ilgili Tasarım Kararları


Tasarım sürecinin dördüncü adımı olarak; Ay Üssü’nde gündelik yaşamın sürmesi sırasında gerekli olacak olan tefrişler, kıyafetler v.b. diğer araç gereçler ile ilgili Ay koşullarında nelerin yapılması gerekli olduğu ile ilgili araştırmalar yapıldı ve bu araştırmaların ışığında aşağıdaki tasarım kararları alındı.Ay’a gidiş ve yerleşim sebepleri olan:

konularının hayata geçebilmesi için yukarıdaki tasarım kararı kullanılarak 4 aşamalı bir planlama modeli oluşturulmuştur.AŞAMA 1

(2023 ÖNCESI)


Bu aşamada, sırasıyla aşağıdakiler hayata geçirilecektir:


Bu aşamada Ay’a yapılacak olan seyahatlerden elde edilen regolit (regolith)üzerinde aşağıdaki konular kapsamında daha fazla araştırma yapılacaktır:AŞAMA 2

(2023-2028)


İkinci aşama, önceden roverlarla temelleri atılmış üsse 20 astronotun ulaşması ile başlayacaktır. Bu 20 kişi, gelecekte başlayacak Ay kolonisi için hem bir deney hem de bir ilk adımdır. Bu aşamada Ay Üssü henüz dünyaya bağımlı halde olacaktır.


Bu aşamada, Üssün tasarımını etkileyen 5 temel felsefe vardır, bunlar:


Üssün yayılma biçimi ortak bir mekân ve ortak mekâna bağlanan özel işlevli mekânlar hiyerarşisine yerleştirilmiştir. Bu şekilde sosyal bir ortama dönüşen ortak alan ferah bir dolaşım ve dağıtım görevi üstlenecektir. Özelleşme gerektiren işlevler ise kendi akışlarına sahip olacaktır.20 Kişilik Kent


Ay kolonisinin ilk 20 kişisi için yaşam mekânlarının kurulması ile gelecekteki Ay Üssü metropolünün de ilk adımı atılmış olacaktır.

20 kişilik kent aşağıdaki mekânlara sahip olacaktır:


Ortak Mekân: Bir araya gelme, sosyalleşme ve dağıtım işlevleri yanında ortak tarım alanı ile birlikte besleyici bir mekân da olacaktır. Tepesindeki su tankı ile hem güneş ışığı alınabilecek hem de radyasyondan da korunabilecektir.


Konutlar: Üs’te barınan herkesin genel yaşama birimleridir. Silindirik bir form en az yüzey alanı ile en çok kullanılabilir alanı sağlamasının yanında farklı işlevlerin kat farkları ile ayrılması konusunda da avantajlı bir tasarım seçeneğidir.


Laboratuarlar: Bilimsel araştırmaların, bitki ve hayvanlar üzerinde deneylerin ve aynı zamanda kontrollü bir alanda tarımın yapıldığı bilim merkezidir. Yapay zeka ile entegre robot kolları insanlara eşlik edecektir.


İniş pisti: Roketlerin ay yüzeyine iniş ve kalkışları sırasında çevreye yayılacak taş parçaları ve elektrik yüklü tozlardan korunabilmek için; iniş pisti, üsten uzağa kraterin çukurlarına konumlandırılmıştır.AŞAMA 3

(2030-2050)


2030 sonrası ilk ay üssünde kalan insanlardan gelen geri bildirimler sonucu bu aşamadaki asıl amaç sürdürülebilir, dünyaya olan bağımlığından sıyrılmış kendi kendine yeten ve hatta dünyaya satış yaparak kendi ekonomisine sahip olacak bir ay üssün oluşturulmasıdır.


Sürdürülebilir bir üs için 3 temel sistem ön görülmüştür, bunlar;


Bu maddelerin detayları aşağıdaki gibidir:200 Kişilik Kent


Habitat Birimi (5 adet, her biri 40 kişilik):


Kent Merkezi:


Turizm:


Şirketler:


Sanayi:AŞAMA 4

(2050 ve sonrası)


Ay üssü ve genel olarak uzay trafiği geliştikçe Ay Üssü personeli ile ziyaretçilerinin daha uzun süreli olarak üste kalmaları gerekliliği ortaya çıkacaktır. Bunu sağlayabilmek için de Ay Uzay İstasyonunda merkez kaç kuvveti ile Dünya koşullarına denk yapay yerçekimli terapi mekanları oluşturulacaktır. Ay Üssü personeli ve ziyaretçilerinin sağlıklı olarak yaşamlarını Ay Üssünde sürdürebilmeleri için belirli aralıklar ile bu terapi merkezini ziyaret ederek bedenlerinin Dünya yerçekimi koşullarını hatırlaması sağlanacaktır. Böylelikle Ay Üssü ve genel olarak Uzay görevlerinin sürelerinin uzaması sağlanacaktır.


Gezegenler arası bir uygarlık olmayı hedefleyen insan için Ay artık bir dağıtım merkezi haline gelecektir.

Design Team: Günay Erdem, Serpil Öztekin Erdem, Kerem Aydın, Mert Duman

Design Advisors: Bilal Arpacık, Ada Erdem

Honorary Partners: Turkish Space Agency (TSA),  National Aeronautics and Space Administration (NASA), European Space Agency (ESA), United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)

Location: Moon, Milky Way Galaxy

Year: 2022

Project Type: Architecture

Functions: Habitats, City Center, Laboratories, Touristic Facilities, Business Centers, Industry

Project Population:  ~ 10,000 humans, ~ 500 animals, ~ 1,000 plants, ~ 5,000 robots

Architectural Design Area: 

Landscape Architectural Design Area: 

Plot Area: 

Approximate Construction Budget: $1,5B

Realization: 

Services Provided: Concept Design Services, Schematic Design Services